Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Statiinid

Tellimusega kinnitate, et Teil ei esine allpool loetletud tervisehäireid või seisundeid ning Teie ei kannata allpool loetletud sümptomite all, mis võivad olla vastunäidustusteks kolesterooli taseme langetavate ravimite välja kirjutamiseks või vajada erilist jälgimist arsti poolt:

  • Rasedus. Kui Te olete rase, kahtlustate rasedust, soovite rasestuda, või imetate, peate koheselt teavitama sellest faktist (et olete rase) oma raviarsti;
  • Teil ei esine maksahaigust;
  • Teil ei ole rasket neerukahjustust;
  • Teil ei ole korduvalt või teadmata põhjusel tekkinud lihasvalu või lihaskrampe, Teil ei ole pärilikku lihashaigust või varem esinenud teiste lipiidisisaldust vähendavate ravimite kasutamisel probleeme lihastega;
  • Te ei kasuta tsüklosporiini (kasutatakse näiteks pärast elundi siirdamist);
  • Te ei tarvita regulaarselt suures koguses alkoholi;
  • Teil ei esine rasket hingamispuudulikkust.

NB! Konsulteerige arstiga, kui saate ravi HIV või C-hepatiidi vastu, võtate verevedeldajaid (varfariin, klopidogreel), muid ravimeid kolesterooli taseme vähendamiseks, antatsiide (happe neutraliseerimiseks maos), suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid, regorafeniibi (kasutatakse vähiravis), hormoonasendusravi.

Juhul, kui põete praegu või olete põdenud ülaltoodud haigusi varem, või Teil esineb sümptomeid, mis võivad olla ülal loetletud tervisehäirete tunnusteks, kasutate ülal loetletud ravimeid, soovitame pidada meie platvormi arstiga nõu videokonsultatsiooni teel või pöörduda oma perearsti või raviarsti poole.