Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Lein

Mis on lein?

Enamasti seostatakse leina elusolendi– lähedase inimese või lemmiklooma surmaga. Leinaprotsess käivitub aga ka seoses elus ettetulevate muutustega, raske haiguse või pettumusega. Elu oma olemuselt on pidevas muutumises ja inimesed seisavad seetõttu sageli silmitsi uute olukordadega. Lein ja sellega seotud kurbus on loomulik reaktsioon muutusele ja kaotustele, kas surma või mingil muul moel suhte katkemise kaudu. Muutused võivad olla seotud lähedase inimese surmaga, lemmiklooma surmaga, lahutusega, töö kaotusega, väärtuste muutumisega, pettumustega, tervisliku seisundiga, enesekindluse vähenemisega jne. Selleks, et muutustest saaks kasulik kogemus, tuleb kurbust ja leina tunnistada ning läbi töötada. Vastasel juhul jääb lõpetamata lein inimese emotsionaalset tasakaalu igaveseks takistama ning sarnaste situatsioonide kordumisel ikka ja jälle pinnale tõusma.

Milline on leinaprotsess?

Kaotusega silmitsi seistes tuleb elu mõttekuse (taas)leidmiseks ja muutuse aktsepteerimiseks läbida protsess, mis on ajas ja intensiivsuses muutuv. Sageli nimetatakse seda protsessi leinatööks. Leinatöö tähendab erinevate staadiumite läbimist selleks, et tavapärane elurütm saaks taastuda. Protsessiga kaasnevad muutused inimese emotsionaalses seisundis ning erinevate tunnetega tegelemine. Lein on dünaamiline ja ajas muutuv, millega ei ole seotud mõisted nagu „paranemine“ või „lahenemine“ vaid pigem kohanemine uue olukorraga ja selle aktsepteerimine. Lähtuvalt Kübler-Ross' ist (1969) eristatakse viit erinevat leinaetappi, mis võivad ajas vahelduda ja muutuda. Nendeks etappideks on (šokk ja eitamine, viha, kauplemine, depressioon ja leppimine).

Eitus

Eitusfaasis ei suuda inimene uskuda, et kaotus toimus. Võimalik, et inimene veel ei tunne midagi.

Viha

Viha faasis võib inimene süüdistada nii iseennast, kui kadunud inimest või teisi juhtunuga seotuid.

Kauplemine

Kauplemise staadiumit iseloomustab püüe läbi rääkida või kaubelda kõrgemate jõudude või kellegi/millegagi, kellele omistatakse kontroll tekkinud olukorra üle. Inimene võib anda lubadusi Jumalale läbi palvete või püüda kellegi teisega kokkuleppeid saavutada, et tekkinud olukord kaoks.

Depressioon

Depressiooni staadium on aeg, kus peale eitamise staadiumit alanud osaline aktsepteerimine muutub täielikumaks reaalsuse tajumiseks. Eitamine, viha ja kauplemine on kõik ebaõnnestunud juhtunu takistamisel. Seega muutub inimene sügavalt nukraks kõige pärast, mida ta on kannatanud ja mida ta kaotab.

Testimine

Testimise staadiumis hakkab leinav inimene uuesti osalema tegevustes, et põgeneda häiriva kurbuse eest. Testimise ajal otsib inimene endale sobivaid tegevusi ja see on juhtunu aktsepteerimise alguseks. Alustatakse elu ümber organiseerimist lähtuvalt toimunud muutusest ja otsima uut tasakaalu ning stabiilsust.

Mida teha?

Aeg

Kaotusega toimetulek nõuab aega, kas tegemist on siis lähedase inimese surmaga, lahkumineku või kaotusega, teatud aeg läheb igal juhul selleks, et kaotusega toime tulla.

Stabiilsus

Väldi suuri muudatusi oma elus. Leinaprotsess on aeg, kus inimene on kergemini haavatav. Seetõttu peaks otsused, mis on seotud suurte muudatustega elus ja mis võivad mõjutada ka teisi inimesi, edasi lükkama aega kui ollakse kindel, et lein ei mõjuta otsustusvõimet.

Rääkimine

On tõestatud, et leinaprotsessid on abi oma tunnete jagamisest. Emotsioonidest rääkimine toetab leinaprotsessi läbimist. Tunnete mahasurumine ja nende ignoreerimine toidab vastupanu edasi liikumise ja juhtunu suhtes.

Iseenda eest hoolitsemine

Lein mõjutab nii keha kui vaimu. Näiteks söögiisu taandumine on leinaprotsessis loomulik nähtus. Siiski ei tohiks sellel lasta pikalt kesta, et vältida kaugeleulatuvat negatiivset mõju organismile. Iseenda eest hoolitsemine aitab ka juhtunult mõtted eemale viia. Tegelemine oma keha eest hoolitsemise, spordi või muude meeldivate tegevustega, toetab leinaprotsessi läbimist. Võib lugeda raamatuid, minna jalutama või muul moel oma vaimu värskendada.

Abi otsimine

Kui tekib raskusi emotsionaalse toimetulekuga või tundub, et leinaprotsess on takerdunud, siis on soovitav pöörduda abi saamiseks vaimse tervise spetsialisti poole. Kui on soov oma kogemust jagada kellegagi, kes on kogenud sarnast olukorda, siis võib rääkida kogemusnõustajaga. Lisaks individuaalsele nõustamisele on olemas mitmeid leinagruppe, kus sarnase kogemusega inimesed saavad mõistvas keskkonnas oma muret jagada.