Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Sõltuvused

Mis on sõltuvus?

Sõltuvus võib tekkida erinevate ainete, tegevuste, aga ka romantilise partneri suhtes. Mõned tuntumatest sõltuvusest on nikotiinisõltuvus, alkoholisõltuvus, narkootikumisõltuvus, hasartmängusõltuvus, porno- ja seksisõltuvus, digi- ja arvutisõltuvus, kaassõltuvus jt. Sõltuvusel on neli olulist tunnust:

See võib hõlmata nii ainet (nt. alkohol), teisi inimesi (nt. kaassõltuvus) kui ka tegevust (hasartmängusõltuvus).

Sellega kaasneb oluline kahju.

Sõltuvusega võib kaasneda kahju iseenda tervisele (nii füüsiline kui ka vaimne), aga ka lähedaste inimeste eludele. Suhted lähedastega kipuvad halvenema, sest sõltuvusega võib kaasneda palju lubaduste murdmisi ja emotsionaalset eemalolekut. Kahju võib olla ka majanduslik- raha, mis kulutatakse sõltuvust tekitavale ainele või tegevusele, jääb puudu, selleks et kasutada seda teiste vajalike väljaminekute jaoks.

Tegevust korratakse vaatamata sellega kaasnevale kahjule.

Sõltuvuste puhul ei ole probleem ainult tegevuse kordamises, vaid ka selles, et inimene kaotab tegevuse üle kontrolli ning ei suuda seda piirata. Mõnikord tunnevad inimesed, et nad võivad sõltuvust tekitavast ainest või tegevusest lihtsalt loobuda. Tegelikkuses ei pruugi see siiski lihtne olla.

Tegevus jätkub, sest see on nauditav või millegi poolest väärtuslik.

Sõltuvust tekitav aine või tegevus võib lühiajaliselt maandada ärevust, stressi või ka igavust. Samuti stimuleerib see naudingu või rahulolutunnet. Seetõttu jääb sõltuvus ajas püsima.

Mis sõltuvust tekitab?

Aju on evolutsiooniliselt arenenud viisil, mis tagaks meie ellujäämise. Me tunneme näiteks pidevat vajadust toidu järele. Söömine on vajalik meie ellujäämiseks ja seetõttu aktiveerub ajus tasustussüsteem, mille tagajärjel vabaneb kehasse dopamiin, mis tekitab meeldivat naudingutunnet. Sama süsteem aktiveerub ka sõltuvust tekitavate ainete ja tegevuste puhul ja motiveerib meid vastavaid tegevusi kordama, vaatamata nende kahjulikkusele.

Sõltuvus tekitab ajus olulisi muudatusi ja kutsub esile impulsiivset ja kompulsiivset käitumist. Impulsiivsus viitab sellele, et tegutsemise pidurdamine on raske ning elatakse palju hetkes suutmata end reguleerida ja naudingut edasi lükata. Pikaajalise sõltuvuse tagajärjel muutub impulsiivsus kompulsiivsuseks. See tähendab tugevat tungi käituda viisil, mis ärevust leevendaks. Seega sõltuvus taastab ajutiselt rahulolu tunde. Vaatamata muutustele ajus on võimalik siiski õppida nii impulsiivsust kui ka kompulsiivsust reguleerima.

Sõltuvust hoiavad alal võõrutusnähud, mis tekitavad ebameeldivat enesetunnet nagu näiteks stressi ja ärevust. Nendest vabanemine muutub oluliseks motivaatoriks, selleks et vana käitumist jätkata. Oluline roll on ka emotsionaalsel mälul, mis hakkab seostama meeldivaid tundeid sõltuvust tekitava aine või käitumisega ja seetõttu kujunevad aja jooksul välja püsivad harjumused.

Mida teha?

Kasu ja kahju hindamine

Proovi enda jaoks hinnata, millised on sõltuvusega kaasnevad kasud ja kahjud ning milline on nende vaheline tasakaal pikas perspektiivis. Kui oled veendunud, et sõltuvust tulenev kahju on suur, siis mõtle läbi järgmised sammud. Pööra tähelepanu ka sellele, milline võiks olla sõltuvusest loobumise kasu. Mõned inimesed suudavad sõltuvusest üksi loobuda, aga palju abi võib olla spetsialistide ja ka lähedaste inimeste toest.

Toetuse otsimine

Sõltuvusega toimetulekut võib suurel määral toetada psühholoogiline nõustamine. Samuti on Eestis mitmeid organisatsioone, kes tegelevad sõltuvustega. Kui soovite infot või tuge seoses mõne konkreetse sõltuvusega, siis võite klikkida loetletud sõnadel: nikotiinisõltuvus, alkoholisõltuvus, narkootikumisõltuvus, hasartmängusõltuvus, porno- ja seksisõltuvus, digi- ja arvutisõltuvus, kaassõltuvus