Tähelepanu!

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome, Firefox või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun lae alla Chrome või Opera, et kõik töötaks nii nagu peab.

Pentsik lugu - me ei toeta Sinu veebilehitsejat. Palun kasuta Safari 11, et kõik töötaks nii nagu peab.

Üksindus

Mis on üksindus?

Eesti keeles eristatakse kahte olekut: üksindust ja üksildust. Üksindus tähendab füüsilist eemalolekut teistest inimestest. Üksildusega kaasneb aga vaimne eraldatuse tunne, mida inimene võib kogeda olles teistest füüsiliselt eraldatud, kuid samuti nende juuresolekul. Üksi olemine võimaldab meil enda sisemaailmaga ühendusse astuda, erinevaid kogemusi “läbi seedida” ja elu üle järele mõelda. Samuti aitab üksiolek selgusele jõuda, millised on inimese enda mõtted ja mis tulevad väljastpoolt, kelleltki teiselt.

Eksistentsiaalne üksindus on inimeseks olemise vältimatu osa, millega kaasneb fundamentaalne eraldatus teistest. Me ei tea kunagi täpselt, mida tunneb teine inimene ja ei saa ka oma isiklikku kogemust lõpuni jagada. On väga inimlik tunda hirmu ja ärevust üksilduse eest ja see nõuab vaprust ja julgust, et iseendaga silmitsi seista, aga sellest võib saada viljakas pinnas uute isiklike ja eluliste tahkude avastamiseks.

Kui inimesel tekib raskusi üksi olles iseendaga kontakti loomiseks, siis võib üksindus muutuda üksilduseks, millega kaasneb eraldatuse tunne nii iseendast kui ka teistest. Vaatamata rasketele emotsioonidele, mis võivad kaasneda üksildustundega, on see ühtlast ka võimalus, et suhestuda sügavamalt nii iseenda, kui ka teistega.

Mis üksildustunnet tekitab?

Üksildustunde põhjuseks võib olla nii ühiskonnast võõrandumine kui ka iseenda sisemine hülgamine. Kui tekib lõhe selle vahel, kes inimene päriselt on ja kes ta teeskleb, et on, siis võivad kaduda tähenduslikud suhted nii oma töö, ümbruse kui ka teiste inimestega. Kui kaob tähenduslik kontakt, siis võib inimene hakata ennast tundma alaväärsena, ebakompetentse või ebaarmastusväärsena. See võib viia suletud ringini, millest võib olla raske väljuda. Eristatakse ka psühhiaatrilist üksildust, mis võib tuleneda tõrjutusest või hülgamisest lapsepõlves.

Üksildusega võib kaasneda ka tunne, et midagi on elust puudu. See on midagi enamat, kui näiteks lähisuhte puudumine. Võime ka igatseda kedagi või mõnda suhet, mis kunagi meie elus oli, aga enam ei ole. Üksildustunne võib tekkida ka lahutuse, surma või mõne muu suhte katkemise tagajärjel.

Mõnikord tunnevad inimesed barjääri teistega suhestumisel. Tahetakse kontakti luua, kuid tajutakse sisemist tõket, mis justkui ei lase läheneda. Samuti võib sellega seoses esile kerkida tunne, et ei sobituta seltskonda ja see omakorda viib võõrandumise ja eraldatuse tundeni.

Üksildustundega võib kaasas käia ka haavatavuse tunne, sest inimene kardab, et teised võivad talle liiga teha läbi hukkamõistu või kriitilise suhtumise. Tuntakse, et enda avamine teistele on risk ja seetõttu jäädakse üks ning ei juleta abi ega toetust paluda. Toetuse puudumine omakorda kutsub esile haavatavuse ja kaitsetuse tunde.

Mida teha?

Olulised muutused

Proovi mõelda selle peale, kas sinu elus on viimaste aastate jooksul midagi oluliselt muutunud ja mis on nende sündmuste seos üksildustundega.

Sõprade ring

Vaata üle oma sõprade ring ning hinda, kas sinu praegused suhted toidavad ja rahuldavad sind. Kui märkad, et lähedasi inimesi on liiga vähe, siis mõtle selle peale, milline on sinu viis teistega suhestumiseks. Kui näed, et sooviksid uusi inimesi tundma õppida, siis proovi leida võimalusi uute inimestega tutvumiseks.

Suhtlemisoskused

Kui tunned ennast teistega suheldes ebakindlalt, siis proovi tegeleda oma enesehinnanguga ja vaata, mis on need osad sinust, mis vajavad erilist tähelepanu ja hoolt. Samuti mõtle oma suhtlemisoskuste peale ja vaata, kas on mõni konkreetne oskus, mida tahaksid endas arendada.

Psühholoogiline nõustamine

Üksildustundel võib olla palju erinevaid põhjuseid, mis on omavahel läbipõimunud. Mõnikord võib palju abi olla psühholoogilisest nõustamisest, selleks et välja selgitada, mis on üksilduse põhjused ning mida saaks elus muuta.